Ngày 24/03/2017, UBND tỉnh Thái Bình Ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Chuyên ngành Điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.