Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang – 2017

II. Cơ sở xác định bộ đơn giá

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *