Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre – Năm 2017

Ngày 29/09/2017, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

I. Công bố bộ đơn giá

 

       

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *