Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương – Năm 2017

Ngày 12/10/2017UBND Bình Dương ban hành Quyết định về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương

+ Quyết định số 2782/QĐ-UBND –  Phần Bảng ca máy và thiết bị thi công xây dựng

+ Quyết định số 2783/QĐ-UBND –  Phần Khảo sát

+ Quyết định số 2784/QĐ-UBND –  Phần Sửa chữa

+ Quyết định số 2786/QĐ-UBND –  Phần Lắp đặt

+ Quyết định số 2787/QĐ-UBND –  Phần Xây dựng

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *