Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương – Năm 2017

Ngày 12/10/2017UBND Bình Dương ban hành Quyết định về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương

+ Quyết định số 2782/QĐ-UBND –  Phần Bảng ca máy và thiết bị thi công xây dựng

+ Quyết định số 2783/QĐ-UBND –  Phần Khảo sát

+ Quyết định số 2784/QĐ-UBND –  Phần Sửa chữa

+ Quyết định số 2786/QĐ-UBND –  Phần Lắp đặt

+ Quyết định số 2787/QĐ-UBND –  Phần Xây dựng

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *