Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai – Năm 2017

UBND tỉnh Ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2017

Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 – Phần Khảo Sát

Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 31/7/2017  – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/7/2017  – Phần Sửa chữa

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *