LIÊN TỤC CẬP NHẬT THÔNG TIN BAN HÀNH ĐƠN GIÁ MỚI NHẤT CÁC ĐỊA PHƯƠNG

ĐỊA PHƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ – ĐỊNH MỨC

ĐƠN GIÁ TỈNH THÀNH/CHUYÊN NGÀNH NĂM 2017

Bộ Xây Dựng Ngày 14/11/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1169/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng.
Bộ Xây Dựng Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1149/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Hưng Yên Ngày 17/10/2017 UBND tỉnh Hưng Yên, ban hành các QĐ
– 2726/QĐ – UBND  – Phần lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
– 2727/QĐ – UBND – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp
– 2728/QĐ – UBND – Phần Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị: Cây xanh, chiếu sáng, môi trường, thoát nước đô thị.
Bình Dương Ngày 12/10/2017 UBND tỉnh Bình Dương, ban hành các QĐ
– 2782/QĐ-UBND  –  Phần Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
– 2783/QĐ-UBND –  Phần Khảo sát
– 2784/QĐ-UBND –  Phần Sửa chữa
-2786/QĐ-UBND–  Phần Lắp đặt
– 2787/QĐ-UBND –  Phần Xây dựng
Bắc Giang Ngày 11/10/2017 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang gồm các phần:
– Phần khảo sát
– Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
– Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
– Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
Sóc Trăng Ngày 02/10/2017 UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sóc Trăng – Phần khảo sát
Bến Tre Ngày 29/09/2017 UBND tỉnh Bến Tre, ban hành các QĐ
– 2303/QĐ-UBND  –  Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
– 2304/QĐ-UBND – Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
– 2305/QĐ-UBND – Phần xây dựng (Tập 1)
– 2306/QĐ-UBND – Phần xây dựng (Tập 2)
– 2307/QĐ-UBND – Phần khảo sát xây dựng
– 2308/QĐ-UBND – Phần sửa chữa
– 2309/QĐ-UBND– Phần lắp đặt
-2310/QĐ-UBND – Phần bưu chính, viễn thông
Bình Định Ngày 13/09/2017 UBND tỉnh Bình Định, ban hành các QĐ
– 4943/UBND-KTN – Phần lắp đặt bổ sung – Định mức 236/2017
– 4942/UBND-KTN – Phần xây dựng bổ sung – Định mức 235/2017
– 4941/UBND-KTN – Phần khảo sát – Định mức 1354/2016
Quảng Bình Ngày 07/09/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình, Quyết định số 3164/QĐ-UBND – về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình– Phần Khảo sát Xây dựng
Hà Tĩnh ĐG khảo sát theo QĐ số 69/QĐ-SXD ngày 05/09/2017 của Sở Xây Dựng tỉnh Hà Tĩnh, Định mức khảo sát theo QĐ số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016, mức lương cơ sở đầu là: 2.050.000 đồng/tháng
Vĩnh Phúc Ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
1. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng

2. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát

3. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa

4. Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị

5. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt

6. Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công

Lào Cai Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh vv Ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2017 – Phần Sửa chữa
Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh vv Ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2017 – Phần Thí nghiệm vật kiệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
Lào Cai Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh vv Ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai năm 2017 – Phần Khảo Sát
Trà Vinh Ngày 20/07/2017, Trà Vinh công bố các QĐ:
– QĐ 1292/QĐ-UBND Công bố dịch vụ công ích đô thị tỉnh Trà Vinh (phần bổ sung)
– QĐ 1293/QĐ-UBND Công bố các đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Trà Vinh gồm các phần:
+ Đơn giá bổ sung, Đơn giá cây xanh – chiếu sáng – rác thải – thoát nước đô thị
Bình Phước Ngày 28/06/2017, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước
QĐ số 1414/QĐ-SXD gồm:
Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát
Tập 4: Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa
Tập 5: Đơn giá xây dựng công trình bưu chính viễn thông- Phần viễn thông
Tập 6: Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
QĐ số 1415/QĐ-SXD gồm:
1. Đơn giá dịch vụ Công ích đô thị
– Phần đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị
– Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất rắn đô thị
– Đơn giá duy trì cây xanh đô thị
– Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
Sóc Trăng QĐ số 1456/QĐ-UBND ngày 22/06/2017, ban hành bộ đơn giá công ích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, bao gồm:
– Phần đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị
– Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất rắn đô thị
– Đơn giá duy trì cây xanh đô thị
– Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng
Bắc Ninh QĐ số 748/QĐ-UBND, ngày 12/06/2017 Công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng trên đia bàn tỉnh Bắc Ninh
Thái nguyên Ngày 26/05/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên gồm 04 tập như sau:

Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng;

Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt;

Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát;

Tập 4: Phụ lục Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Bộ Xây Dựng QĐ số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
QĐ số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung)
Thái Bình QĐ số 695/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Quảng Ngãi QĐ số 194/QĐ-UBND ngày 07/03/2017 về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cà Mau QĐ số 161/QĐ-SXD ngày 01/03/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau – Gồm các phần
+ Phần Xây Dựng
+ Phần Lắp Đặt
+ Phần Khảo sát
+ Phần Sửa chữa
+ Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.
Điện Biên ** QĐ số 130/QĐ – SXD –  ngày 16/02/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Xây dựng cơ bản gồm các phần:

+ Phần xây dựng (áp dụng ĐM 1776/2007, 1091/2011, 1172/2012, 588/2014)

+ Phần Lắp đặt (áp dụng ĐM 1777/2007, 1173/2012, 587/2014)

+ Phần Khảo sát (áp dụng ĐM 1354/2016)

+ Phần sửa chữa (áp dụng ĐM 1129/2009)

**QĐ số 131/QĐ – SXD – ngày 16/02/2017 về việc công bố đơn giá Dịch vụ đô thị công ích gồm các phần:

+ Phần cây xanh (áp dụng ĐM 593/2014)

+ Phần chiếu sáng (áp dụng ĐM 594/2014)

+ Phần môi trường đô thị (áp dụng ĐM 592/2014)

+ Phần thoát nước đô thị (áp dụng ĐM 591/2014)

An Giang QĐ số 472/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 về việc thay thế một phần Bộ Đơn giá Xây dựng công trình – Phần Khảo sát
Bắc Ninh
QĐ số 105/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng
QĐ số 106/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt
Thanh Hóa Ngày 20/01/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa. Bộ đơn giá được đơn vị Delta tư vấn, tính toán xây dựng. Gồm 4 bộ:
+ QĐ số 246/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa

+ QĐ số 247/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

+ QĐ số 248/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát

+ QĐ số 249/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp Đặt

Bắc Kạn QĐ số 03/QĐ-UBND Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

ĐƠN GIÁ TỈNH THÀNH/CHUYÊN NGÀNH NĂM 2016

Hưng Yên Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên, gồm các bộ:

+ QĐ số 3206/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

+ QĐ số 3207/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

+ QĐ số 3209/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát

+ QĐ số 3210/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa

+ QĐ số 3211/QĐ-UBND: công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đà Nẵng Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh Đà Nẵng ban hành tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đà Nẵng, gồm các bộ:

+ QĐ số 9072/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

+ QĐ số 9073QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng

+ QĐ số 9074/QĐ-UBND: Công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát

+ QĐ số 9075/QĐ-UBND: công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Bộ xây dựng  QĐ số 1354/QĐ – BXD ngày 28/12/2016 công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng
Thái Bình QĐ số 3804/QĐ-UBND Ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình, gồm các phần:
– Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)
– Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung)
– Phần Sửa chữa
– Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
Ngành Điện QĐ số 4970/QĐ – BCT, ngày 21/12/2016 về việc công bố Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp.